Žirgininkystės klubas "Perkūno žirgai", tel. +370 606 14514, Trakų r., Būdos k., 21102
Angelų kalva, tel. +370 698 27197, +370 659 33041, Trakų r., Būdos k., 21102
Rastinių namų statyba, tel. +370 674 00949, Trakų r., Būdos k., 21102

Maltos ordino pagalbos tarnybos Lietuvoje sukaktį įprasmins dievdirbio S. Lampicko kūrinys

Paskelbta: 2016 rugsėjo 17
Autorius Dominyka Peržiūros: 1399

Lietuvos Maltos ordino pagalbos tarnybos 25-erių metų sukakties renginius rugsėjį įprasmins arkangelo Gabrieliaus skulptūros atsiradimas Angelų kalvoje šalia Trakų. Į renginį atvyks didysis magistras Matthew Festing, reziduojantis Romoje, Italijoje, o kalvą lankys per 400 maltiečių iš 17 šalių.
Žymų skulptorių Saulių Lampicką, augusį miškininkų šeimoje, nuo vaikystės domino menai, todėl jis visada galvojo, kad bus miškininkas arba menininkas. Vaikystėje, paauglystėje drožinėjęs smulkius darbelius, 1989 metais plenere Klepočiuose (Alytaus r.) pirmą kartą prisilietė prie ąžuolo, kuriant memorialą išžudytam kaimui atminti. Ten jis susipažino su rimtais meistrais, o nuojauta pakuždėjo, kad galbūt šis kelias ir yra Jo.

Pradžioje buvo visko: pelėdų, nykštukų, grybukų, vyko ieškojimai. Vėliau patraukė tradicinė liaudiška drožyba: rūpintojėliai, kryžiai, paukščiai. Paukščiai užaugusiam miškuose menininkui visad atrodė truputį magiški, ypač tie, paslaptingieji: volungė, kukutis, meleta.

„Jeigu noriu drožiniu papasakot istoriją, drožiu angelus. Jie – kaip stebėtojai, o pasakojimą perteikia kūrinio kompozicija, detalės“, – pasakoja medžio drožėjas, dievdirbys, kuriam didelis džiaugsmas yra pats kūrybinis procesas.

S. Lampicko atminty įstrigęs atvejas, kai į Lietuvą iš Jungtinių Amerikos Valstijų savaitei atskridusi jauna šeima su trim vaikais vieną dieną skyrė kelionei į Alytų įsigyti būtent jo pagamintą Rūpintojėlį. Džiaugėsi šeima, tuo džiugindamą ir patį meistrą.

S. Lampicką Trakai atrado prieš dvejus metus, kai Trakų rajono socialinių darbuotojų iniciatyva Angelų kalvoje atsirado jo sukurto angelo skulptūra. Šią savaitę iškils antroji – arkangelas Gabrielius.

Arkangelio Gabrieliaus fundatorė – 25-erius veiklos metus švenčianti Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT) Lietuvoje buvo įkurta 1991 metų rudenį, Ją įkūrė iškilūs Lietuvos bažnyčios ir visuomenės veikėjai (vyskupai Juozas Tunaitis, Jonas Boruta, kunigas Vaclovas Aliulis ir kt.) siekiant Lietuvoje turėti katalikišką organizaciją, kuri savo veikloje vadovautųsi Maltos ordino motto „Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems“ ir teiktų pagalbą visų rasių, tikėjimų ir tautų žmonėms.
Skulptoriaus manymu, Angelų kalva – išskirtinė vietą, dėl to džiaugiasi kūrinių atsiradimu šioje erdvėje, labiausiai linkėdamas, kad ši puoselėjama, prižiūrima vieta ilgai gyvuotų. O svarbiausia, jo manymu, yra tiesiog tikėti, kad mus saugo ir globoja iš aukščiau, tyliai stebi ir kai reikia, pakelia mus suklupusiuosius, paguodžia verkiančius nelaimėje, džiaugiasi kartu su mumis ir šypsodamiesi aplanko mus sapnuose mums patiems to nepastebint ir nesuvokiant.
Arkangelas Gabrielis (Gabrielius), jo vardas reiškia „Dievas yra mano jėga“ arba „Dievo žmogus“) yra prisikėlimas, liepsna, tyrumas, pusiausvyra. Jis yra Dievo žinios nešėjas, nes būtent jis pranešė Marijai, kad ji pagimdys kūdikį. Jis Dievo jėga ir tvirtybė. Dievo visagalybės skelbėjas, tarnas ir pasiuntinys, Eucharistijos globėjas. Arkangelas Gabrielis kovoja su godumo ir gobšumo demonu, veda į dosnumą. Jis laikomas kontempliatyviosios maldos globėju, ikonografijoje vaizduojamas su lelija rankose.
Dominyka Dubauskaitė
Jungtinės kaimų bendruomenės „Užugiriai“ pirmininkė

Kontaktai

Bendruomenės adresas:
Trakų r. Būdos kaimas LT-211020
kodas 301730514
A/s LT38 7300 0101 0794 6792
LT53 7300 0101 1606 2803 (Angelų fondas)
Tel: +370 698 27197
El. paštas:, ,

 

Užugirių seniūnaitijos seniūnaitis:
Jan Semionov
Tel: +370 672 82001
El. paštas:

 

Rask mus Facebook'e

JKB "Užugiriai" leidinys

Prisijungti / Registruotis