Žirgininkystės klubas "Perkūno žirgai", tel. +370 606 14514, Trakų r., Būdos k., 21102
Angelų kalva, tel. +370 698 27197, +370 659 33041, Trakų r., Būdos k., 21102
Rastinių namų statyba, tel. +370 674 00949, Trakų r., Būdos k., 21102

Dominyka Dubauskaitė: Angelų kalvai penkeri

Paskelbta: 2014 lapkričio 11
Autorius Užugiris Peržiūros: 2518

Angelų kalva – tai sakrali-meninė erdvė, papuošta ąžuolinėmis angelų skulptūromism skirta dvasingam laisvalaikiui, maldai, kultūros projektams ar meninei edukacijai.
Kur rasti Angelų kalvą? Trakų r., Trakų sen., Būdos k. LT-21102 (GPS:54.676759,24.927607)

Projekto idėjos autorės – Dominyka Dubauskaitė ir Lolita Piličiauskaitė Navickienė
Projekto darbų organizatorius ir objekto nuosavybė – Jungtinė kaimų bendruomenė „Užugiriai"

Ar prisimenate, kaip gimė mintis įkurti Angelų kalvą?
Jau 2008 m. visi mintimis, projektais ruošėsi 2009 m. Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio sukakčiai. Taip pat ir aš su bendraminte Lolita J.N. generavome idėjas, svajojome ir, aišku, sapnavome, Lolita – aptvertą skulptūrų parką su takiukais ir medžiais, aš – vieno balto angelo skulptūrą, pūpsančią dabartinėje kalvoje. Tokie rezultatai pasiekti tik dėl bendro darbo ir betarpiško bendradarbiavimo: kalbamės - žodis po žodžio gimsta idėja ir negali priskirti kieno ji, nes ji – Mūsų abiejų!

Ar susilaukėte institucijų ir visuomenės palaikymo?
Kaip jau minėjau, sugalvojusios įamžinti šią sukaktį bendruomenėje, dar tada su menka projektų rašymo patirtimi teikėme paraiškas LR Kultūros ministerijai, Trakų rajono savivaldybei, Tūkstantmečio vardo paminėjimo programos skyriui, kuris buvo sudarytas prie LR Prezidentūros, Mažiesiems projektams.. ir finansavimo niekas neskyrė... gal dėl tuomet atrodytų pernelyg didelių užmačių: pradžioje buvome sugalvojusios pastatyti 10 angelų skulptūrų kelyje į Būdos kaimą (projektas - Tūkstantmečio ženklų takas). Dar 2008 m. rudenį mano tetos - L.Paškevičienės nuotraukoje pamatėme, kad toks ąžuolinių angelų skulptūrų ansamblis, vainikuos reikšmingiausių, vienoje architektūrinėje diagonalėje išsidėsčiusių Trakų dvasinių statinių – Trakų stačiatikių Šv. Dievo Motinos gimimo cerkvės, Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčios ir Trakų salos pilies – seką. Gavome notarinius žmonių sutikimus, jų sklype statyti skulptūras - angelus – kiekvienam šimtmečiui po vieną – iš viso 10.
Negavus finansavimo, rankų nenuleidome ir savo idėją siūlėme įgyvendinti organizacijoms, šeimoms, žmonių santalkoms, verslininkams, ir jie sutiko: 10 skulptoriaus A. Sakalausko paruoštų skulptūrų eskizų neužteko, 2009 metais prireikė 17-os.

Angelų skulptūrų drožėjai ir fundatoriai:

2009 metai:

1. „Meilė"
skulptorius –Arūnas Venslavičius (Prienai),
fundatoriai – prof. habil. dr. akademikas Albertas Piličiauskas su žmona Zina

2. „Tikėjimas"
skulptorius – Edmundas Kreičmonas (Prienai),
fundatoriai – Audronė ir Vincas Kapočiai bei Valų kaimo bendruomenė

3. „Viltis"
skulptorius – Tomas Stambrauskas (Prienai),
fundatoriai – Stepo ir Vladzės Pinkevičių šeima

4. „Dvasios ramybė"
skulptorius – Vaidas Šeškevičius (Prienai)
fundatorius – Trakų stačiatikių Švč. Dievo Motinos gimimo parapija ir klebonas Aleksadr Šmailov

5. „Gyvybė"
skulptorius – Aidas Andriekus (Prienai)
fundatoriai – doc. dr. Lolita Piličiauskaitė Navickienė, Elena Špikaitė, Irena Šapokaitė ir Albertas Navickas

6. „Pasiaukojimas"
skulptorius – Algimantas Sakalauskas (Prienai)
fundatorius – Michael Reiske, Hillebrandt Gunter (Rheine, Vokietija)

7. „Bičiulystė"
skulptorius – Algimantas Sakalauskas (Prienai)
fundatoriai – Stanislovo ir Kazimieros Matulionių šeima

8. „Taika"
skulptorius – Nerijus Laukaitis (Prienai)
fundatoriai– Inos ir Karl-Heinz Reichert šeima

9. „Atjauta"
skulptorius – Edmundas Daunoravičius (Prienai),
fundatorius – dr. Juozo P. Kazicko labdaros ir paramos fondas

10. „Saugojimas nuo pikto": skulptorius – Skirmantas Šiaudys (Raseinių r.),
fundatoriai– Arūno ir Dainos Mažintų šeima

11. „Dvasios stiprybė"
skulptorius – Gražvydas Kriščiūnas (Marijampolė)
fundatoriai – Trakų rajono policijos komisariato darbuotojai: N.Šiaulys, E.Lenkauskas, J.Steckis, R. Lenkauskas, V. Nenartavičienė, V. Lenkauskas, V. Lazauskas, D. Gagelis, V.Venskutonis, E. Lukšys, A.Zaremba, . R.Zarembienė, L. Špetienė, S.Smotkina, O. Dubako, R.Bagdanavičienė, R.Kurpiūtė, G.Klimaševskij, O.Klimaševska, A. Bieliauskas, S.Vencius, A. Bagdanavičius, J. Bagdanavičienė, H.Šareikienė, E. Vyšniauskas, E. Sutkaitytė, S. Starunčak, J. Mačernienė, A. Tviraga, V. Bingelis, K. Nedveckis, A.Divonis, G. Tamašauskas, L. Dzingeliauskas, A. Milevskij, Č. Nenartavičius, R. Vasiljevas, J.Moisevičius, S. Šostakas, M.Beliak, A.Meškauskas, O.Jurgelevič, J. Nalivko, R. Kazlauskas, R.Peplinskas, J.Girulskis, J. Stefanovič, J.Banevič, A. Janulevičius, G. Misiūra, E. Michalevičius,V. Dzencevičius, T. Burba, V.Sinkevičius, A.Čulanov, L. Kumparskas, V. Černienė, H. Karpovičius, M. Beliajev, J.Kaliukevičienė, D. Fiodorovas, A.Kuralavičius, A. Barysas, E.V. Kurmanavičius, V.Jurčenko, D.Stirbytė, S.Lipskis, J. Veršilo, R. Mickūnas, M. Šorochovas, S. Tarasevičius, R.Arlauskienė, M. Daugilis, L. Višnevskij, D. Kareiva, P. Urbanovičius, A. Velikanovas, A. Aleksandravičius, S.Čiupailo, J.Voicinovičius, A.Junevičius, V.Masenzovas, R.Bieliauskas, V.Pališauskas, V.Naudžiūnienė, M.Mickūnienė, L.Rosinienė, D. Vyšniauskienė, A. Koroliov, P.Marcevič.

12. „Geroji žinia
skulptorius – Vytenis Sakalauskas (Prienai),
fundatoriai – Lietuvos žurnalistų sąjunga,vadovaujama Dainiaus Radzevičiaus,
European Hit Radio, vadovaujama Vytauto Bartkaus bei Vytauto ir Janinos Januškevičių šeima

13. „Kūryba"
skulptorius – Vaidas Šeškevičius (Prienai),
fundatoriai – Zitos ir Viginto Bacevičių šeima

14. „Sveikata"
skulptorius – Raimundas Blažaitis (Vilkaviškio r.),
fundatoriai – Vida ir Vytautas Kananavičiai bei Vilija Kristina Židonienė

15. „Santarvė"
skulptorius – Povilas Namavičius (Panevėžys),
fundatoriai – Ramunės ir Alvydo Raudonių, Dalios ir Genijaus Friedt šeimos

16. „Šeima"
skulptorius – Algirdas Judickas (Pivašiūnai),
fundatoriai – Remigijaus ir Liudos, Benedikto ir Alinos Ratkų, Justinos Gražinos ir Manto Kregždžių šeimos

17. „Palaiminimas"
skulptorius – Linas Žurauskas (Prienų r.),
fundatorius – Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios tikintieji

Angelų skulptūrų kalvystės darbus atliko Ričardas Grekavičius (Kaunas).

2009 m. Trakų rajono savivaldybė pamačiusi įgyvendinamos idėjos rezultatus skyrė lėšų ąžuolinio informacinio stendo pastatymui. Šiame stende yra įmažinta Tūkstantmečio ženklų tako pradžios istorija, svarbios datos ir darbai [www.uzugiriai.lt/angelu-kalva/projekto-dalyviai/378-angelu-kalva]
2009 m. rugsėjo 12 dieną „Tūkstantmečio ženklų tako" pristatymo visuomenei proga Trakų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčioje ir Trakų stačiatikių Švč. Dievo Motinos gimimo cerkvėje aukotos šventosios mišios, po jų vyko septyniolikos angelų skulptūrų pašventinimo iškilmės.
2010 m. metais toliau šiame projekte dalyvavo garbūs: organizacijos ir žmonės. Buvo pastatytos 8 angelų skulptūros ir 2010 m. rugsėjo 12 dieną surengta Angelų kalvos pirmosios metinėms paminėti skirta šventė – sakralinės muzikos festivalis „Skamba giesmės Angelų kalvoje", naujų aštuonių skulptūrų pašventinimo iškilmės ir fundatorių pagerbimo vakaras Užutrakio dvare.
2011 m. rugpjūčio 16-26 dienomis Laisvalaikio ir verslo centre „Kempingas Slėnyje" vyko tarptautinė medžio drožėjų stovykla, kurios metu Lietuvos skulptoriai – Algimantas Sakalauskas ir Aidas Andriekus bei iš Latvijos atvykę broliai dvyniai Aigars ir Yvars Rūrans sukūrė naujas tris angelų skulptūras: Lietuvos vienybės, Slėnio bei Baltijos kelią saugančius angelus.
2011 m. rugsėjo 11 dieną įvyko antrųjų Angelų kalvos metinių renginiai – Sakralinės muzikos festivalis Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje bei naujų keturių skulptūrų pašventinimo iškilmės Angelų kalvoje.

2010 metai:
1. „Atgimimas"
skulptoriai – Aidas Andriekus, Paulius Malickas ir Algimantas Sakalauskas (Prienai),
kalvystės darbai –Ričardas Grekavičius (Kaunas),
fundatorius – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas, prezidentė Birutė Valionytė

2. „Senjorų"
skulptorius – Vaclovas Dubikaltis (Jurbarkas)
fundatorius – Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios kun. monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas

3. „Trakų kraštą globojantis"
skulptoriai – Ramūnas Vizbaras (Kupiškis),
kalvystės darbai – Mindaugas Kibilda (Kupiškis),
fundatorius – Trakų rajono savivaldybė

4. „Lietuvos seniūnų vienybės"
skulptoriai – Rūta Bučinskaitė ir Algimantas Sakalauskas (Prienai),
kalvystės darbai – Ričardas Grekavičius (Kaunas),
fundatorius – Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija

5. „Gyvenimo džiaugsmo"
skulptoriai – Algimantas Sakalauskas (Prienai),
kalvystės darbai – Ričardas Grekavičius (Kaunas),
fundatoriai – Eglė Pumputytė, Jelena Samarokova,Vilma Tartilaitė, Jūratė Smalskytė Edita Dranseikaitė, Rūta Voverytė

6. „Mokslo ir prasmingų žinių"
skulptoriai – Jonas Bugailiškis ir Dainius Mačiokas (Vilnius),
fundatorius – Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos akademinė bendruomenė

7. „Tiesos"
skulptoriai – Jonas Bugailiškis ir Dainius Mačiokas (Vilnius),
fundatorius – Kuru-Kurauskų šeima Kanadoje

8. „Kantrybės"
skulptoriai – Edvardas Bielokopitovas (Baisogala),
kalvystės darbai – Špukas Stanislovas (Radviliškis),
fundatorius – „Trakų kooperacijos prekyba", direktorė Adelė Gedminienė

2011 metai

1. „Šviesių minčių"
skulptoriai – Jonas Bugailiškis ir Dainius Mačiokas (Vilnius),
fundatorius – Algimantas Bublys

2. „Baltijos kelią saugantys angelai"
skulptoriai – Aigaras ir Yvaras Rūranai (Latvija)
fundatorius Latvijos diplomatas Albertas Krenevskis, Lietuvos respublikos Kultūros ministerija ir Latvijos respublikos kultūros ministerija

3. „Lietuvos vienybės"
skulptorius – Algimantas Sakalauskas (Prienai)
fundatorius – VšĮ „Geros valios projektai" ir Pilietinės Atsakomybės Fondo sutelkti Lietuvos žmonės

4. „Slėnio angelas"
skulptorius – Aidas Andriekus (Prienai)
fundatorius – Laisvalaikio ir verslo centras „Kempingas Slėnyje"

(Kas šiuo metu prižiūri parką, ar užtenka lėšų ir žmonių priežiūrai?)
Nuolat girdėjome, kad projekto įgyvendinimo vietovėje nesutvarkyta infrastruktūra: prastos kokybės žvyrkeliu reikėjo važiuoti iki kalvos, kalvoje nuo skulptūros prie skulptūros vaikščioti per žolę. Susidūrėme ir su kalvos priežiūros problemomis: kalvą reikėjo šienauti. Aišku, teisinomės, objektas, juk ne komercinis ir viskas vyksta palaipsniui.
Nenuleidome rankų, rašėme prašymus LR Susisiekimo ministerijai dėl kelio, siuntėme nuotraukas ir priminimus. Trakų rajono savivaldybės administracijai parengus techninį projektą ministerijai skyrus tikslinį finansavimą, šiais – 2014 metais džiaugiamės asfalto kelio danga, įrengta sustojimo aikštele, dviračių-pėsčiųjų taku.
2012-09-12 Trakų krašto vietos veiklos grupės atrankos posėdžio Nr. 2 sprendimu, infrastruktūriniam projektui " Viešosios erdvės "Angelų kalva" infrastruktūros sutvarkymas" buvo skirtas finansavimas. Trakų rajono savivaldybės administracija taip pat skyrė 10 proc. bendrafinansavimą. Rezultatai - kalvos viršūnėje stovinti erdvi stoginė, sutuoktuvėms netradicinėje erdvėje, net 19 rekreacinių įrenginių (supynės vaikams ir suoliukai su angelų simbolika), visa kalvą vagojantys jaukūs pasivaikščiojimo takai. Tais metais buvo pastatyti du: Mokytojų globos ir Ugnies tramdytojo, 2013 m. „Mokytojų ir vaiko globos" angelai.
2012 metai:

1. „Mokytojų globos"
skulptorius – Jonas Bugailiškis ir Dainius Mačiokas (Vilnius)
fundatorius – Trakų krašto mokytojai
iniciatorius –Seimo narys Lonas Liesys

2. „Ugnies tramdytojas"
skulptorius – Algimantas Sakalauskas (Prienai)
fundatorius – Vilniaus rajono ugniagesių savanorių draugija, pirmininkas Arūnas Vaišnoras

2013 metai:

1. „Mokytojų ir vaiko globos"
skulptorius – Algimantas Sakalauskas, (Prienai)
fundatorius – LR sveikatos apsaugos ministerija

Projekto Viešosios erdvės „Angelų kalva" infrastruktūros sutvarkymas" rezultatų pristatymas.

2013 m. įgyvendintas dar vienas nedidelės apimties vietos projektas „Viešos erdvės –Angelų kalva priežiūros ir panaudojimo galimybių pagerinimas, pritaikant kaimo gyventojų ir lankytojų poreikiams". Šiam projektui iš 2013 m. kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos (valstybės biudžeto lėšos) priemonės „Parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms" 90 proc. paramą skyrė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir 10 proc. Trakų rajono savivaldybės administracija. Pastarojo projekto metu pastatyta 12 kaltinių „Gyvybės medžio" formos „Angelų saulučių".Kiekvienas norintis pasimeldęs, ar sugalvojęs norą galės pakabinti maldos simbolį ne tik Maldų rate, tačiau ir prie 12 labiausiai lankomų angelų. Tikėtina, kad ateityje, populiarėjant šiam lankytojų poreikiui, tokių Angelų saulučių daugės.

Bendruomenė džiaugiasi nuolatiniu Trakų rajono savivaldybės palaikymu ir pagalba įgyvendinant projektus, prisidedant 5-10 proc. nuo bendros paramos sumos.

Nuo 2013 m. teikiu paraiškas ir dalyvaujame savivaldybės programoje, įgyvendinant vietos bendruomenių savivaldą, gauname lėšų šienavimui, trūkstamas pridedame iš narių mokesčių.
Tad, į klausimą, ar susilaukiame institucijų ir visuomenės palaikymo, galiu atsakyti – Taip, nuolat.

Pačiai teko neseniai apsilankyti Angelų kalvoje, ir iš karto kilo mintis, kad reikia susirasti savo angelą arba kelis. Ar turite savąjį, išduosite mums paslaptį?

Niekada apie tai nepagalvojau, man jie visi savi, kaip jaučiuosi, ko trūksta, prie to ir glaudžiuosi. Asmeniškai esu prisidėjusi prie „Lietuvos vienybės" angelo, nes vienijamės tik kai sunku, o kai viskas gerai, lyg „užsidarome". Lolita J.N. fundavo „Gyvybės" angelą ir skyrė ji tėčiui mylimam A.T.A prof. habil. dr. akademikui Albertas Piličiauskui

 Kokių teko girdėti atsiliepimų ar įdomių istorijų susijusių su šia kalva?
Istoriją kuriame mes – Angelų kalvos plėtros kūrėjai ir dalyviai: fundatoriai, rėmėjai, pagalbininkai, skulptoriai ir visi prisidėję prie šio projekto, o Jų jau nebesuskaičiuojam. Taip pat kiekviena skulptūra turi savo pastatymo įstoriją, pvz. kiškis – yra žinios simbolis. Anksti ryte statant Geros žinios angelo skulptūrą duobėje rastas įkritęs ir neišsikaparojęs kiškis, kuris buvo auka, šiai (Angelų kalvos) žiniai skleisti, tai – geras ženklas. Kai statė meilės skulptūrą, ji apvirto aukštyn kojom ir pakibo ore, tai irgi simbolika, juk meilės antonimas – abejingumas, o jo tiek daug. Džiaugiamės, kad prie šio angelo daugybę angeliukų, kuriuos palieka meilės ieškantys, ar ją radę. Tokioms ir kitoms istorijoms jau reikia metraščio – knygos . Čia Lolitos sritis 

Ar pati domėjotės „angelologija": serafimai, cherubinai, sostai, šv. arkangelas Gabrielius – vaikų gimimo ir vilties angelas... O galbūt atvirkščiai, mintys kilo čia žemėje? Kokių bruožų turi trakietiškieji angelai?
Kiekvienas norintis tapti fundatorium pasirenką sau artimą krikščionišką ar bendražmogišką vertybę, kurią skulptorius kurdamas angelo skulptūrą, perteikia atvaizduojamos vertybės simboliais.
Angelų kalvos kūrėju gali tapti ir tu! Susibūrę draugai, šeimos, kolegos įkurdina sau patinkančią vertybę atliepiančią angelo skulptūrą ir taip prisideda prie Vilties, Gerumo ir Tikėjimo Lietuvoje gausinimo.

Kaip suradote vietą parkui?
Kaip minėjau, dar 2008 m. L. Paškevičienės nuotraukoje pamatėme, kad vienoje diagonalėje yra išsidėstę Trakų stačiatikių Šv. Dievo Motinos gimimo cerkvė, Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia ir Trakų salos pilis. Taip jau buvo Dievo valioj, kad juos pradėjome telkti ant žmonių (tuometinių bendruomenės narių J ir J. Sabalevskių ir R. ir E. Stepanavičių) žemės sklypų, kuriuos, žmonėms aukojant pinigines lėšas išpirkome per ganėtinai trumpą laiką – 2,5 metų. Abu ~5 ha. sklypai bendruomenei kainavo 40 000 Lt.

Palyginkite, koks buvo jausmas, kai parkas įsikūrė ir dabar, praėjus penkeriems metams?
Tokią idėją įgyvendinti tikrai nėra lengva: pradžioje buvo labai daug entuziazmo, energijos. Vėliau, kaip ir kiekvienas pavargsti, tačiau, mes esame dviese (su Lolita), pasikalbam, viena kitą palaikom ir judam į priekį: Lolita yra kūrybos žmogus (rašo knygą apie Angelų kalvą, kuria legendas, leidinių tekstus, populiarina kalvą, bendrauja su fundatoriais, organizuoja sakralinės muzikos festivalius, jų meninę dalį), aš kuruoju praktinę šio objekto pusę (sutartys, jų priežiūra ir įgyvendinimas, statybos darbų organizavimas, projektų rašymas ir įgyvendinimas, kai reikėjo ir maketuoti išmokau, ir apskaitą perpratau). Nesureikšminu savo darbo, tiesiog džiaugiuosi, kai važiuojant pro kalvą joje matau lankytojus.

Ką planuojate penkmečio šventei? Gal bus kažkokių staigmenų lankytojams?
2014 m. rugsėjo 21 dieną vyks renginys skirtas Angelų kalvos penktosioms įkūrimo metinėms paminėti ir pažintinėms bei edukacinėms sakralios erdvės galimybėms populiarinti. Jo metu bus šventinami Trakų rajono Žemdirbių asociacijos funduotas Derliaus angelas (skulptorius – Algimantas Sakalauskas, Prienai) ir Trakų rajono savivaldybės administracijos, (iniciatorius - Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus darbuotojai) funduotas - Gerumo angelas (skulptorius – Saulius Lampickas, Alytus).
2014 metai:
1. „Derliaus angelas"
skulptorius – Algimantas Sakalauskas, (Prienai)
fundatorius - Trakų rajono Žemdirbių asociacija
2. „Gerumo angelas"
skulptorius – Saulius Lampickas, Alytus
fundatorius – Trakų rajono savivaldybės administracija
iniciatorius – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus darbuotojai

Programa:
9 val. Šv. Mišios Trakų Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvėje
12 val. Trumpos pamaldos visiems angelams ir šventiesiems pagarbinti Trakų Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvėje
12 val. Šv. Mišios Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje
15 val. Sakralinės muzikos diena ,,Skamba giesmės Angelų kalvoje'2014". Gerumo ir Derliaus angelų skulptūrų Angelų kalvoje pašventinimo iškilmės. Renginio vieta – Angelų kalva,Būdos k., Trakų sen.,Trakų r.
17 val. Teminė konferencija ,,Jungtinės kaimų bendruomenės ,,Užugiriai" veiklos patirtis: Angelų kalvai – penkeri metai". Renginio vieta – Trakų Užutrakio dvaro sodybos rūmai
Pranešėjai:
1. „Angelų kalvos plėtra per penkerius jos gyvavimo metus" – Jungtinės kaimų bendruomenės ,,Užugiriai" pirmininkė Dominyka Dubauskaitė
2. ,,Angelų kalva taikomuoju aspektu: dvasingumas laisvalaikyje ir edukacijoje" – Jungtinės kaimų bendruomenės ,,Užugiriai" valdybos narė Lolita Piličiauskaitė Navickienė
3. ,,Lietuvių sakrali medžio drožyba: Angelų kalvos skulptūrų simboliai ir ženklai" – skulptorius, tautodailininkas, UAB ,,Medžio drožyba" direktorius Algimantas Sakalauskas
4. ,,Angelų kalva turistiniuose maršrutuose" – Trakų Turizmo informacijos centro direktorė Laima Balčytienė
5. ,,Angelų kalva tautinių papročių bei švenčių kontekste" – etnomuzikologė Dalia Mockevičienė
6. ,,Angelų kalva kaip kultūrinio kraštovaizdžio dalis" – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto filologijos doktorantė Lina Leparskienė

Taip pat mes siūlome įdomias, dovanomis, žaidimais ir edukacijomis papildytas ekskursijas po Angelų kalvą, kurių metu galima įsigyti suvenyrų su Angelų kalvos simbolika, prasmingai praleisti laiką.

Daugiau informacijos www.uzugiriai.lt

Kontaktai

Bendruomenės adresas:
Trakų r. Būdos kaimas LT-211020
kodas 301730514
A/s LT38 7300 0101 0794 6792
LT53 7300 0101 1606 2803 (Angelų fondas)
Tel: +370 698 27197
El. paštas:, ,

 

Užugirių seniūnaitijos seniūnaitis:
Jan Semionov
Tel: +370 672 82001
El. paštas:

 

Rask mus Facebook'e

JKB "Užugiriai" leidinys

Prisijungti / Registruotis