Žirgininkystės klubas "Perkūno žirgai", tel. +370 606 14514, Trakų r., Būdos k., 21102
Angelų kalva, tel. +370 698 27197, +370 659 33041, Trakų r., Būdos k., 21102
Rastinių namų statyba, tel. +370 674 00949, Trakų r., Būdos k., 21102

Dar kartą apie „Užugirius“

Paskelbta: 2009 sausio 29
Autorius Užugiris Peržiūros: 1716

Atsakymas į „Galvės“ skaitytojų paklausimus
Gražina Noreikienė

Iškilo klausimų

Po straipsnio „Aktyviausi gyventojai – Trakų seniūnijoje“ publikacijos lapkričio 21 „Galvėje“, redakcija sulaukė daug klausimų iš žmonių, susidomėjusių jungtine Būdos, Užugirio, Pauliškių, Rajūnų ir Ignalinos kaimų bendruomenės „Užugiriai“ veikla. Prisistatę Užugirio kaimo gyventojai teiravosi, kodėl bendruomenė pasivadino jų kaimo vardu, kur galima rasti bendruomenės aktyvą. Nes Užugirio kaimas norėtų taip pat dalyvauti bendruomeninėje veikloje, bet apie jokią buriamą bendruomenę nebuvo girdėję ir jokios veiklos bendruomenė tame kaime nevykdo. Dar vieni tikino, kad Rajūnų kaime nėra nei vieno gyventojo, o kaimas įtrauktas į jungtinę kaimų bendruomenę. Viena Bražuolės gyventoja, turinti Rajūnų kaime žemės, tikino, kad norėjo į šią bendruomenę įstoti, bet jos nepriėmė pasakę, kad Bražuolėje yra bendruomenė. Ši gyventoja klausė, kodėl vieniems, net negyvenantiems Trakų seniūnijoje, galima būti šios bendruomenės nariais, o kitiems – ne. Paminėjo, kad ir bendruomenės pirmininkė gyvena Trakų mieste.

Kvietė visus

Kaip teigė Trakų seniūnijos jungtinės kaimų bendruomenės pirmininkė Dominyka Dubauskaitė Kairevičienė, kvietimai burtis į bendruomenę ir skelbimai apie įvyksiantį steigiamąjį susirinkimą buvo iškabinti visuose(Būdos, Užugirio, Pauliškių, Rajūnų, Ignalinos) kaimuose. Į pirmąjį gyventojų susirinkimą atėjo keturiolika žmonių, panorusių burtis į bendruomenę, vėliau minėtos bendruomenės nariais tapo apie keturiasdešimt žmonių.
Jungtinės kaimų bendruomenės „Užugiriai“ pirmininkės pateiktais duomenimis, šiuo metu bendruomenėje yra trisdešimt keturi Būdos kaimo gyventojai, vienas bendruomenės narys atstovauja Rajūnų kaimą, nes čia turi žemės ir galbūt ateityje čia apsigyvens, du nariai atstovauja Ignalinos kaimo interesus, dar du – Užugirio, ir vienas – Pauliškių. Bendruomenę nuspręsta pavadinti „Užugiriai“, nes tai – skambus ir gražus vieno iš įsijungusių į bendruomenę kaimo pavadinimas.

Tikslai

„Labiausiai bendruomenės veikla juntama Būdos kaimo gyventojams, nes čia mūsų centras, čia mūsų ir būstinė bus, be to, daugiausiai narių turime iš šio kaimo. Negalime iškart visko sutvarkyti, pradėjome nuo Būdos kaimo, toliau tikimės, kad pavyks ir kitų kaimų gyventojus suaktyvinti“- aiškino bendruomenės pirmininkė. Jungtinės kaimų bendruomenės „Užugiriai“ įstatuose numatyta daug tikslų. Skatinti pilietinės Bendruomeninės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje, pradedant nuo savęs, pritraukiant ir nevyriausybines visuomenines organizacijas bendram tikslui – spartesniam gerovės kūrimui, skatinti savivaldos plėtrą. Formuoti gerą aplinką, dirbti švietėjišką darbą pasitelkiant vietos ir iš kitur šviesuolius, kultūrininkus. Kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką; puoselėti šeimos ir bendruomenės dvasines vertybes. Tenkinti svarbiausius bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius. Ugdyti bendruomenės lyderius ir ruošti juos visuomeninei, administracinei ar kitai panašaus pobūdžio veiklai. Aktyviai dalyvauti rinkimų kampanijose, aptarinėjant kandidatų biografijas,jų nuveiktus darbus,turto kilmę. Seniūnijos veiklą, problemas kartą per mėnesį aptarinėti seniūnijos bendruomenės taryboje. Atstovauti bendruomenę vietos savivaldos - seniūnijos taryboje -
posėdžiuose ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose.

Sprendžia valdyba

Pasak „Užugirių“ pirmininkės, norintys tapti bendruomenės nariais, bendruomenės nustatyta tvarka turi sumokėti stojamąjį mokestį – 200 Lt, kasmet bendruomenės nariai turės susimokėti ir nario mokestį – 60 Lt. „Svarbu, kad bendruomenės narys būtų nusiteikęs geranoriškai dirbti bendruomenės labui, o ne trukdyti ar kelti bereikalingus konfliktus“,-dalinosi mintimis apie narystę bendruomenėje Dominyka Dubauskaitė Kairevičienė. Apie naujo nario priėmimą sprendžia nuolatinis bendruomenės valdymo organas –valdyba, kurią sudaro nepartiniai piliečiai. Bendruomenės valdybos nariui įstojus į politinę partiją, jis yra atšaukiamas ir išrenkamas nepartinis asmuo, taip siekiama išvengti ideologinių priešpriešų.

„Užugirių“ valdybos nariai: Jan Sabalevskij (gyv. Būdos k.), Jan Semionov (gyv. Būdos k.),
Liudmila Bujienė (gyv. Būdos k.), Česlovas Norkus (Vilnius), Lolita Jolanta Navickienė (Trakai), Benediktas Ratkus (Užugirių k.). Už bendruomenės veiklą atsako pirmininkas. Norintys pasikon sultuoti ar daugiau sužinoti apie Trakų seniūnijos jungtinę kaimų bendruomenę „Užugiriai“ gali kreiptis tel.: 8 698 27197, el.p. : .

„Galvė“, 2008 m. lapkričio 28, p.3.

Kontaktai

Bendruomenės adresas:
Trakų r. Būdos kaimas LT-211020
kodas 301730514
A/s LT38 7300 0101 0794 6792
LT53 7300 0101 1606 2803 (Angelų fondas)
Tel: +370 698 27197
El. paštas:, ,

 

Užugirių seniūnaitijos seniūnaitis:
Jan Semionov
Tel: +370 672 82001
El. paštas:

 

Rask mus Facebook'e

JKB "Užugiriai" leidinys

Prisijungti / Registruotis