Žirgininkystės klubas "Perkūno žirgai", tel. +370 606 14514, Trakų r., Būdos k., 21102
Angelų kalva, tel. +370 698 27197, +370 659 33041, Trakų r., Būdos k., 21102
Rastinių namų statyba, tel. +370 674 00949, Trakų r., Būdos k., 21102

2010-05-28 įvyko visuotinis narių susirinkimas

Paskelbta: 2010 gegužės 29
Autorius Užugiris Peržiūros: 1404

Protokolo išrašas:

Susirinkimas sušauktas komunikavimo priemonėmis – telefonu, el. paštu, skelbimas svetainėje www.uzugiriai.lt

Registruotų narių bendruomenėje: 39.
Dalyvavo 21 narys, 4 kaimo gyventojai; Kvorumas yra.

Posėdžio pirmininke bendru sutarimu išrinkta – Dominyka Dubauskaitė Kairevičienė,
Posėdžio sekretore bendru sutarimu išrinkta – Lolita Jolanta Navickienė

DARBOTVARKĖ

1. Bendruomenės pirmininko rinkimai.
2. Valdybos lankomumas ir aktyvumas.
3. Dėl metinio nario mokesčio užskaitymo (dirbant viešuosius, aplinkos tvarkymo darbus);
4. 2009 m. nesumokėję mokęsčių.
5. Dėl vandens ir nuotėkų sistemų projektavimo, įnašų ir planuojamų darbų.
6. Dėl Angelų kalvos plėtros II etapo. Informacija.
7. Dėl aplinkos taršos pamazgomis.
8. Kiti klausimai.

SVARSTYTA

1. Bendruomenės pirmininko rinkimai.
L. Navickienė pasiūlė rinkti D. Dubauskaitę Kairevičienę, vienbalsiai pritarta (21 balsas“už“, 0“prieš“, 0“susilaikė), NUTARTA pirmininke iki 2012 m. gegužės 27 d. išrinkti Dominyką Dubauskaite Kairevičienę.

2. Valdybos lankomumas ir aktyvumas.
D. Dubauskaitė Kairevičienė pateikė 2009-2010 metų valdybos lankymo statistiką:

Nr. V. Pavardė %
1. D. Dubauskaitė Kairevičienė 100
2. L. J. Navickienė 100
3. J. Semionov 100
4. T. Dobrovolskienė 100
5. V. Sabalevskij 50
6. J. Sabalevskij 50
7. S. Šokaitis 25

V. Sabalevskiui, J. Sabalevskiui ir S. Šokaičiui pastabos žodžiu: lankyti valdybos susirinkimus, kadangi jų nėra labai daug, o visi jie svarbūs.

3. Dėl metinio nario mokesčio užskaitymo (dirbant viešuosius, aplinkos tvarkymo darbus);
Svarstyta, bei NUTARTA pritarti Protokolo Priede Nr. 1 pateiktiems siūlymams.
Užskaitytų viešųjų darbų suma 1334 Lt.

4. 2009 m. nesumokėję mokęsčių nariai.
Nesumokėtų mokęsčių už 2009 - 2010 metus suma 590Lt.
NUTARTA terminą pratesti iki rugpjūčio 1d.

5. Dėl vandens ir nuotekų sistemų projektavimo, įnašų ir planuojamų darbų.
2010 m. gegužės 28 d.surinkta lėšų suma: 15572,47 Lt.
D. Nausučiui nustatyta suma už atšaką į jo sklypą 1500Lt. – jam pranešus bus paruošta sutartis.

6. Dėl Angelų kalvos plėtros II etapo. Informacija.
L.J. Navickienė pateikė informaciją apie Angelų kalvos plėtrą bei planuojamus statyti angelus.
Papildoma informaciją, projekto pristatymą galima atsisiųsti www.uzugiriai.lt

7. Dėl aplinkos taršos pamazgomis.
2-oji daugibučių namų bendrija neturi išgriebimo duobių, jų teritorijoje mėtosi lovos, čiužiniai ir kt.
NUTARTA duoti 40 dienų terminą susitvarkyti, kitaip bus pranešta aplinkos apsaugos agentūrai.

8. Kiti klausimai.
R. Šokaitienė bendru sutarimu išimties tvarka už aktyvumą priimta į bendruomenę bei atleista nuo mokesčiu už atliktus viešuosius darbus.

Pirmininkė Dominyka Dubauskaitė Kairevičienė

Posėdžio sekretorė Lolita Jolanta Navickienė

Kontaktai

Bendruomenės adresas:
Trakų r. Būdos kaimas LT-211020
kodas 301730514
A/s LT38 7300 0101 0794 6792
LT53 7300 0101 1606 2803 (Angelų fondas)
Tel: +370 698 27197
El. paštas:, ,

 

Užugirių seniūnaitijos seniūnaitis:
Jan Semionov
Tel: +370 672 82001
El. paštas:

 

Rask mus Facebook'e

JKB "Užugiriai" leidinys

Prisijungti / Registruotis