Žirgininkystės klubas "Perkūno žirgai", tel. +370 606 14514, Trakų r., Būdos k., 21102
Angelų kalva, tel. +370 698 27197, +370 659 33041, Trakų r., Būdos k., 21102
Rastinių namų statyba, tel. +370 674 00949, Trakų r., Būdos k., 21102

2013-05-08 visuotinis narių susirinkimas [atnaujinta]

Paskelbta: 2013 kovo 06
Autorius Užugiris Peržiūros: 1759

PAKARTOTINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
2013-05-08, 18:00
Trakų r. Būdos k.

DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

2. Dėl Jungtinės kaimų bendruomenės “Užugiriai” 2012 m. Veiklos ataskaitos.
- Parengtas Angelų kalvos sutvarkymo techninis projektas – 500 Lt.
- Gautas finansavimas projektui „Angelų kalvos infrastruktūros sutvarkymas” - 78367,50 Lt ( ES lėšos) ir Trakų rajono savivaldybės 8707,50 Lt.
- Išleistas leidinys „Jungtinė kaimų bendruomenė „Užugiriai“ – 17 000 Lt.
- Perrinktas seniūnaitis
- Baigtas įgyvendinti projektas „ Trakų r. Būdos kaimo nuotekų ir vandens tiekimo sistemos statyba“, 515 500 Lt.
- Suorganizuotas sakralinės muzikos festivalis – 11 000 Lt
- Organizuotos foto parodos (molbertai, nuotraukų leidyba) – 2000 Lt.
- Rinktos aukos Būdos kaimo daugiabučiui, nukentėjusiam nuo gaisro 2012 m gruodžio 28 d, Tarpininkauta su Trakų rajono savivaldybe gaunant socialines išmokas ir finansavimą stogo remontui.
- Pradėtas tvarkyti sklypas prie koplytstulpio bendruomenės poreikiams ( įtrauktas į neprivatizuojamų sąrašą ir pradėtas formuoti sklypas).
- Atsakytą į A. Putnienės skundą.
- Pradėtas kelio remontas, bei atkarpos nuo sankryžos iki žirgyno tvarkymo darbai.
- Tvarkyta angelų kalva (šienavimas, Maldų rato priežiūra) bei koplytstulpis. Talkos metu pasodinti medžiai.

3. Dėl Jungtinės kaimų bendruomenės “Užugiriai” finansinės ataskaitos už 2012 m.
Pateikiamas Balansas, Veiklos ataskaita, Aiškinamasis raštas.

4. Dėl naujų narių priėmimo į Jungtinės kaimų bendruomenės “Užugiriai” sudėtį.
Yra gautas Violetos Stepanavičiūtės prašymas

BENDRUOMENĖS NARIŲ KAITOS STATISTIKA, 2008/05/01 -2012/09/11
Nr. Pavadinimas Žmonių skaičius
1. Registruoti nariai pagal narių registracijos knygą 57
2. Išvyko, pakeitė gyvenamąją vietą 2
3. Išbraukti pažeidus įstatus 4
4. Mirė 2
5. Išsiregistravo savo noru 6
6. Dabartinis narių skaičius 43
7. Planuoja tapti nariais – 2012/2013 metais 1-2
5. Dėl nario mokesčio mokėjimo, narių aktyvumo ir narių išbraukimo.

12-01-09 Valdybos susirinkimas T. Dobrovolskienė, J. Semionov, L. Navickienė, D. Dubauskaitė Kairevičienė, R. Stepanavičienė
Nedalyvavo: S. Šokaitis, J. Sabalevskij
Visuotiniai susirinkimai 12-04-05, 12-09-11

6. Dėl Jungtinės kaimų bendruomenės “Užugiriai” narių sąrašo tvirtinimo.
Informacija: pagal patvirtintą tvarką braukiami 180 Lt skolą turintys nariai.

7. Dėl dalyvavimo projekte „Vietos produktų ir paslaugų plėtra, panaudojant inovacinius rinkodaros metodus, kaimo turizme„ (angl. Development of local identity product by using innovative marketing in rural tourism)“.
Bendruomenės atstovas Laima Martinavičienė projekte dalyvauja kartu su kaimo turismo kompleksu „Riterio krantas“.

8. Dėl vietos projekto“ Angelų kalvos infrastruktūros sutvarkymas” projekto įgyvendinimo eiga.

9. Dėl angelų kalvos fotoparodos projekto pristatymo. (L. J. Navickienė)

10. Dėl informacijos pateikimo apie Būdos k. kelio statybą.
Kelio statyba pagal sutartį planuojama iki 2014 m. rudenio. Rangovas žadėjo darbus atlikti iki 2012 m. liepos.

11. Dėl metinių renginių patvirtinimo (Savarankiškai savaitgaliais nuo 2013-04-27, 2013-05-11 talka darom 2013, Angelų kalvos atidarymas po infrastruktūros projekto įgyvendinimo 2013-09-15).

12. Dėl vandens ir nuotekų sistemos administravimo tvarkos patvirtinimo.

13. Gyventojų apklausa.
Pageidavimai, pasisakymai.

14. Kiti klausimai.
2013 m. biudžeto planas patvirtinimui

Dėl projekto paraiškos 2013 m. teikimo Trakų krašto vietos veiklos grupei „ Angelų kalvos infrastruktūros priežiūros pagerinimas“, vertė iki 60000 Lt. (traktoriaus įsigyjimas). Projekto vadovo paskyrimas.

Dėl Socialinės ir darbo ministerijos skirtų lėšų pagal vietos bendruomenių savivaldos 2013 metų programą įsisavinimas, teikiant paraiškas. Trakų seniūnijai skirtos lėšos iš Socialinės ir darbo ministerijos, pagal vietos bendruomenių savivaldos 2013 metų programą sudaro 19 000 Lt. Paraiškas dėl lėšų skyrimo pateikti iki 2013 05 15.

Dėl pritarimo įrengti Angelų kalvos ženklus, nurodančius kryptį į Angelų kalvą, gauti patvirtinimai (D. Dubauskaitė Kairevičienė). Seniūnija 2013 m. įrengs ženklus.

PIRMININKĖ DOMINYKA DUBAUSKAITĖ, tel. +370 698 27197

Kontaktai

Bendruomenės adresas:
Trakų r. Būdos kaimas LT-211020
kodas 301730514
A/s LT38 7300 0101 0794 6792
LT53 7300 0101 1606 2803 (Angelų fondas)
Tel: +370 698 27197
El. paštas:, ,

 

Užugirių seniūnaitijos seniūnaitis:
Jan Semionov
Tel: +370 672 82001
El. paštas:

 

Rask mus Facebook'e

JKB "Užugiriai" leidinys

Prisijungti / Registruotis