Žirgininkystės klubas "Perkūno žirgai", tel. +370 606 14514, Trakų r., Būdos k., 21102
Angelų kalva, tel. +370 698 27197, +370 659 33041, Trakų r., Būdos k., 21102
Rastinių namų statyba, tel. +370 674 00949, Trakų r., Būdos k., 21102

Straipsnių archyvas

Sunkmetis į Trakų žemę atskraidino septyniolika angelų

Paskelbta: 2009 sausio 29
Peržiūros: 5602

Savo profesinę šventę — Angelų sargų dieną — Trakų rajono policijos pareigū­nai paminės neįprastai — prie nuosavo angelo sargo. Ąžuolinė angelo skulptūra, pavadinta „Dvasios stiprybe ", neseniai iškilo šalia Trakų, vieškelyje, vedančiame į Būdos kaimą. Šioje vietoje įsikūrė net septyniolikos angelų takas. Jis nusidriekė netoli Užutrakio dvaro, įstabiame kraš­tovaizdyje, ir tapo dar viena lankytina Trakų krašto vieta.

Beveik 100 Trakų policininkų, pradedant viršininku ir baigiant eiliniu, suaukojo pinigų ir įsigijo savo angelą. Minėdami profesinę šventę savo angelą policininkai papuoš gėlėmis. Trakų rajono policijos viršininkas Nerijus Šaulys tikina, kad angelas juos sergės ne tik per šventes, bet nuolatos, kad jis bus prižiūrimas, nes kaip niekada reikalingas sudiržusiai žmogaus dvasiai.

Atrodytų, neįtikima aukoti pinigus tolau sunkmečiu, kai daugeliui, tarp jų ir po­licijos darbuotojams, nelengva sudurti galą su galu. Maža to, aukotojų atsirado ir daugiau. Sunku patikėti, bet šalia Būdos kaimo vykusios Angelų kalvos pašventinimo iškilmės tapo labai šviesia, nauja, išskirtine švente.

Vieškelyje įkurdinti angelus sumanė tra­kiškės Lolita Piličiauskaitė-Navickienė ir Dominyka Dubauskaitė-Kairevičienė, pavadinusios šį kultūros vyksmą Tūkstantmečio ženklų projektu. Buvo dar viena paskata imtis tokio sizįfiško sumanymo — tai Trakų Svč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios 600 metų jubiliejaus iškilmės. Dar Vytauto Didžiojo valia ant aukščiausios Trakų kalvos iškilusi bažnyčia iš seno garsėja Dievo Motinos paveikslu, kurį pirmąjį Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje karūnavo popiežius Klemensas XI. Vaini­kavimo iškilmėse stebuklais ir malonėmis garsėjusi Trakų Madona buvo paskelbta Lietuvos globėja.

Jaunos, energingos moterys fantastiškas idėjas pavertė realybe. Ir, svarbiausia, įgyvendindamos projektą ne tik subūrė Jungtinę Užugirių kaimo bendruomenę, bet ha kas daugiau žmonių, kuriems arti­mos tautinės savasties idėjos ir siekiai. Daugeliui skulptūrų buvo suaukota lėšų, ir jos turi savo globėjus. Šiam projektui paramą skyrė įvairios organizacijos, privatūs asmenys. Angelų tako projektui lėšų skyrė ir Trakų rajono savivaldybė, įspūdingas ir jaudinančias virsmo Tūks­tantmečio ženklų taku akimirkas nufil­mavo Alvydas Staniunaitis. Filmas buvo demonstruojamas iškilmių išvakarėse prie Trakų kultūros rūmų jis išleistas ir kompaktine plokštele. Skulptūras išdrožė Prienuose gyvenantis tautodailininkas Algimantas Sakalauskas, pasitelkęs būrį bendraminčių. Savaitę iki tako atidarymo prie skulptūrų buvo prisodinta ąžuolų. Tūkstantmečio ženklų takas yra skirtas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstan­tmečiui ir Trakų bažnyčios 600 metų jubiliejui. Skulptūros išsidėsčiusios taku, kuris atveda į Angelų kalvą, o visas ansamblis yra toje pačioje archi­tektūros linijoje su Trakų Svč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia, Trakų stačiatikių Svč. Dievo Motinos gimimo cerkve ir Trakų salos pilimi. Tai nauja sakrali, atspindinti tautines idėjas erdvė, papildanti greta esantį kultūros pavedą —Trakų šventoves, pilis, Užutrakio dvaro sodybos ansamblį.

Angelų tako atidarymo iškilmės prasidėjo bažnyčioje. Po Mišių iškilmių dalyviai pabiro į skulptūromis pasipuošusį vieš­kelio, vedančio į Būdos kaimą, pakraštį. Kiekvieną angelą laimino Trakų bažny­čios klebonas dekanas teol. dr. Valdas Girdžiušas, Trakų stačiatikių cerkvės šventikas Aleksandras Šmailovas, prie jų prisijungė prancūzas Šv. Jono kongrega­cijos prioras Jonas Emanuelis.

Iškilmėse dalyvavo Trakų rajono meras Vincas Kapočius su šeima -jis asmeniš­kai parėmė angelų tako projektą, rajono tarybos nariai, aplinkinių kaimų, Trakų visuomenės atstovai, sulaukta daug sve­čių. Vykstant šventinimui įvairiose tako vietose skambėjo dainos, kurias atliko sulėkę meno mėgėjų ansambliai. Didelio susidomėjimo netrūko ir Maldų ratui, tą pačią dieną sulaukusiam netikėtai užgriuvusios jaunavedžių svitos. Visi pa­noro išbandyti laimę— mat atsistojus į jo vidurį sugalvotą norą laimina angelai Šio projekto autoriai ir dalyviai sukvietė susikibti rankomis ratu ir palinkėti vieni kitiems laimės, meilės, santarvės.

Gal klystu, bet sunkmetis, atrodo, padėjo atskraidinti į Trakų žemę angelus.

Sigita Nemeikaitė

Sigita Nemeikaitė - Sunkmetis į Trakų žemę atskraidino septyniolika angelų Sunkmetis į Trakų žemę atskraidino septyniolika angelųlightboxSigita Nemeikaitė - Sunkmetis į Trakų žemę atskraidino septyniolika angelų

Kontaktai

Bendruomenės adresas:
Trakų r. Būdos kaimas LT-211020
kodas 301730514
A/s LT38 7300 0101 0794 6792
LT53 7300 0101 1606 2803 (Angelų fondas)
Tel: +370 698 27197
El. paštas:, ,

 

Užugirių seniūnaitijos seniūnaitis:
Jan Semionov
Tel: +370 672 82001
El. paštas:

 

Rask mus Facebook'e

JKB "Užugiriai" leidinys

Prisijungti / Registruotis