Žirgininkystės klubas "Perkūno žirgai", tel. +370 606 14514, Trakų r., Būdos k., 21102
Angelų kalva, tel. +370 698 27197, +370 659 33041, Trakų r., Būdos k., 21102
Rastinių namų statyba, tel. +370 674 00949, Trakų r., Būdos k., 21102

Koplytstulpis

Paskelbta: 2009 gegužės 04
Autorius Užugiris Peržiūros: 6921

Bendruomenės narių pastangomis 2008 metais, Trakų raj. Būdos kaimo kryžkelėje pastatytas Švenčiausiosios Mergelės Marijos koplytstulpis, kurio pamate įbetonuota ši Lolitos Jolantos Navickienės sukurta Malda:

Švenčiausioji Mergele Marija,

Šis koplytstulpis – tai Tau Būdos kaimo kryžkelėje darbščių žmonių rankomis pastatytas padėkos ženklas.
Ačiū, Mielaširdingoji Mergele Marija, už užtarimą, mūsų maldų klausymąsi ir už visą, ko ant Viešpaties sutvertos Žemelės gyvendami, mes sulaukiam.
Ačiū, kad saugoji mūsų miegą ir laukus.

Ačiū už tai, kad gyvendami nuostabios gamtos apsuptyj, su Saule pradedam kiekvieną Viešpaties siunčiamą dieną. Te ir toliau Tavo Meilės šviesa saugo mus nuo piktų negandų ir negerovės, neleidžia pykčiams ir netektims šios žemės užvaldyti, žalumos naikinti. Te svarbiausius mūsų darbus Tavo, Švenčiausioji Mergele Marija, gailestingumo spinduliai nušviečia ir mūs žingsnius telydi.

Švenčiausioji Mergele Marija, Tu turi galią pas patį Dangaus Viešpatį, lai nuo šio, su meile statyto koplytstulpio sklindanti šviesa, tarsi naktyje žiburėlis, išblaško tamsybių jėgas, piktąsias dvasias ir taip padeda)kaimo žmonėms apsisaugoti nuo visokiausių pavojų.

Globok, Marija, našlaičius ir visus vargstančius, atitolink nuo žmonių ligas, badą, gaisrus, karus ir visokias nelaimes. Lai sužydi gerovėje ši Tavo meilės globojama žemė ir te visi jaučiasi laimingi.

Tebūnie, Švenčiausioji Mergele Marija, Tavo globojamoje žemėje pagarba Duonai. Tegu visi čia dirbantys žmonės gerbia duoną, vienas kito turtą ir te nepatiria jie bado ir skurdo.

Švenčiausioji Mergele Marija, tebūnie Tavo globojamoje žemėje mylimi ir gerbiami tėvai, motinos ir seni žmonės. Suteik žmonėms išminties vienas kitą mylėti, gerbti ir globoti. Tebūnie jų širdyse pagarba ir meilė artimui bei svetimui. Lai niekas nebūna nuskriaustas, apgautas ir paniekintas. Te visi žmonės supranta, kad už daromas skriaudas teks atsakyti.

Švenčiausioji Mergele Marija, įkvėpk žmonėm norą tvarkyti aplinką ir puoselėti grožį. Tegu šiose apylinkėse ir visoje Lietuvoje prie namų žydi gėlės, pakelėse, sodybose, alkuose, kryžkelėse auga išlakūs medžiai, te laukai būna dirbami, o pievos – nušienautos. Tad mes pasižadame prie Tavo garbei statyto šio koplytstulpio sodinti gėles ir jomis rūpintis.

Dėkojame Tau, Švenčiausioji Mergele Marija, Lietuvos žmonių globėja už savo gyvenimų saugojimą, lenkiamės Tau ir melsimės kaskart prie šio koplytstulpio sustoję.

Jungtinės kaimų bendruomenės "Užugiriai" nariai

Būdos kaimo Švč. Mergelės Marijos koplytstulpis Būdos kaimo Švč. Mergelės Marijos koplytstulpislightbox[kopl]Būdos kaimo Švč. Mergelės Marijos koplytstulpis Būdos kaimo Švč. Mergelės Marijos koplytstulpis Būdos kaimo Švč. Mergelės Marijos koplytstulpislightbox[kopl]Būdos kaimo Švč. Mergelės Marijos koplytstulpis Būdos kaimo Švč. Mergelės Marijos koplytstulpis Būdos kaimo Švč. Mergelės Marijos koplytstulpislightbox[kopl]Būdos kaimo Švč. Mergelės Marijos koplytstulpis

Kontaktai

Bendruomenės adresas:
Trakų r. Būdos kaimas LT-211020
kodas 301730514
A/s LT38 7300 0101 0794 6792
LT53 7300 0101 1606 2803 (Angelų fondas)
Tel: +370 698 27197
El. paštas:, ,

 

Užugirių seniūnaitijos seniūnaitis:
Jan Semionov
Tel: +370 672 82001
El. paštas:

 

Rask mus Facebook'e

JKB "Užugiriai" leidinys

Prisijungti / Registruotis